سیستم های تحت وب
   

گسترش روزافزون اینترنت و روی آوردن سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی به استفاده از این بستر باعث به وجود آمدن نیازهای جدیدی در حوزه وب سایت ها و اتوماسیون های تحت وب ایجاد می شود ، بر این اساس واحد برنامه نویسی شرکت فراسوی اطلاعات آینده با بهره گیری از کادر بسیارحرفه ای و مجرب به تولید برنامه های کاربردی تحت وب می پرازد و همچنین آمادگی تولید برنامه های سفارشی را نیز دارد.

برخی از برنامه هائی که تاکنون تولید شده اند در این قسمت قابل مشاهده هستند :

سیستم مالی، سیستم فروش ، سیستم ارسال و دریافت کالا، سیستم بودجه و اعتبارات، سيستم اموال و دارایی، سيستم خزانه داری، سيستم حقوقی ، سيستم نرخ گیری، سیستم آمار

 
سیستم مالی